logo gora
logo dol

Statystyki

wezwanie

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Skarg należy w szczególności:

 

  • prowadzenie postępowań z zakresu skarg i wniosków przy udziale zainteresowanych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk;
  • badanie zgodności z prawem postępowania pracowników na podstawie skarg i wniosków obywateli;
  • ewidencja skarg i wniosków kierowanych do Straży Miejskiej;
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski;
  • opracowywanie analiz tematycznych skarg oraz przedkładanie Komendantowi okresowych sprawozdań i wniosków, zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka